2015. április 27. Hétfõ - Zita napja. Holnap Valéria napja lesz.

Aktualitások

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Dátum: 2015. 04. 08.

Teljes anyag letöltése (PDF) »

FELHÍVÁS óvodai beiratkozásra és beiratkozási kötelezettségre

Dátum: 2015. 03. 25.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Makádi Hóvirág Óvodában a 2015/2016 nevelési évre az óvodai beiratkozás az alábbiak szerint került meghatározásra

Teljes anyag letöltése (PDF) »

Húsvéti ünnepre vonatkozó hulladékszállítási időpont

Dátum: 2015. 03. 25.

Tájékoztatjuk, hogy a húsvéti ünnepre való tekintettel a kommunális hulladékszállítást az alábbi időpontra helyeződik át:

2015. 04. 06.-ai (Hétfő) szállítás 2015. 04. 04.-én (Szombat) történik!

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Dátum: 2015. 03. 16.

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.

Teljes anyag letöltése (PDF) »

Tüdőszűrés

Dátum: 2015. 03. 11.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy SZIGETBECSE községben
2015. április 1-től - 2015. április 13-ig
TÜDŐSZŰRÉST
tartunk.

A vizsgálat ideje naponta:
HÉTFŐ: 12:30-18:30-ig
KEDD: 7:30-13:30
SZERDA:12:30-18:30
CSÜTÖRTÖK: 7:30-13:30
PÉNTEK: 7:30-13:30

A tüdőszűrés helye: MŰVELŐDÉSI HÁZ

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt , illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A 14-18 év közötti gyemrekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére.

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást.

Pályázat "Óvodapedagógus" munkakör betöltésére

Dátum: 2015. 02. 04.

A Makádi Hóvirág Óvoda pályázatot hirdet "Óvodapedagógus" munkakör betöltésére

Teljes pályázati anyag letöltése (PDF) »

Pályázat "Pénzügyi ügyintéző" munkakör betöltésére

Dátum: 2015. 02. 04.

A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltsége pályázatot hirdet "Pénzügyi ügyintéző" munkakör betöltésére

Teljes pályázati anyag letöltése (PDF) »

Testületi meghívó

Dátum: 2015. 01. 22.

Makád Község Képviselő-testülete 2015. január 26-án (hétfő) 17:00 órakor ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal – Makádi Kirendeltségének tárgyalója. Makád, Szabadság u. 27.

Napirendi pontok (PDF) »

FELHÍVÁS - Ebösszeírás Makádon

Dátum: 2015. 01. 21.

2015. február 1-től március 31-ig terjedő időszakban Makád Község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Makád Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Makád közigazgatási területén 2015. február 1-től március 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2015. február 1-től kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségén (Makád, Szabadság utca 27. szám alatt) vagy letölthető innen.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen vagy postai úton eljuttatva a 2322 Makád, Szabadság utca 27.
  • faxon a 06-24/ 512-200 fax számra
  • elektronikusan a hivatal.makad@upcmail.hu elektronikus levélcímre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. március 31.

Makád Község Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2015. évi rendjéről

Dátum: 2015. 01. 08.

Társaságunk a 2015. évtől a közszolgáltatás keretében végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta egy-két alkalommal van lehetősége Önnek is, az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék ingatlan elé történő kihelyezésére.

Letöltés (PDF) »

Ráckevei Rendőrkapitányság épületének napelemes rendszerének telepítése

Dátum: 2014. 12. 10.

A KMOP-3.3.3-13-2013-0107 azonosítású pályázati projekt keretein belül, Ráckevei Rendőrkapitányság épületének napelemes rendszerének telepítése megtörtént.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 29 282 390 Ft összegű beruházásához uniós támogatásban részesült, amelynek köszönhetően 36,75 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre a Ráckevei Rendőrkapitányság épületének tetőszerkezetére.

A 2013. július 10-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága által meghirdetett „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázati kiírásra beérkezett „Napelemes rendszer telepítése a Ráckevei rendőrkapitányság épületén” című pályázat sikeresnek bizonyult; az intézmény 147 db napelemhez jut, amely a beruházásnak köszönhetően jelentős mennyiségű energiát takarít meg.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 29 282 390 Ft összegű támogatásra jogosult a pályázat értelmében. A támogatás intenzitása 100 %.

A projekt során közvetlen célunk a vételezett villamos energia nagymértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energiával. A megújuló energiafelhasználás növelésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

A projekt a tervezettek szerint 2014. október 16-ig megvalósult, amelynek során a telepített napelemes rendszer évente megközelítőleg 35 170 kWh villamosenergia-fogyasztást fedez, amely évente több mint 1,2 millió forint költségmegtakarítást jelent az intézmény számára.

A projekt elősegíti a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakítását, és példamutató magatartást állít a város polgárai számára.

Közmeghallgatás

Dátum: 2014. 12. 05.

Makád Község Képviselő-testülete 2014. december 16-án (kedd) 18 órakor közmeghallgatást tart a Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend: A polgármester beszámolója a 2014. évi munkáról, 2015. évi tervekről

Baski Gábor, polgármester

Hasznos tanácsok téli időjárás esetén

Dátum: 2014. 12. 03.

Letöltés (PDF) »

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

Dátum: 2014. 12. 01.

Forgalomképes önkormányzati ingatlan értékesítése MAKÁD községben

A felhívás letöltése (PDF) »

FELHÍVÁS

Dátum: 2014. 10. 02.

Makád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A pályázat célja:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

A Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

„A” típusú pályázat
felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

„B” típusú pályázat
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (2015/2016. tanévtől)

A pályázat beadásának módja:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérhető itt.

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A kitöltött pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségén (2322 Makád, Szabadság utca 27.) kell benyújtani.

Benyújtandó mellékletek: hallgatói jogviszony-igazolás („A” típusú pályázat), igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, lakcím igazolás, egyéb, rászorultságot igazoló irat.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. november 7.

Bővebb információ az EPER-Bursa rendszerben található, illetve az Önkormányzati Hivatalban kérhető.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

Pályázat védőnői állás betöltésére

Dátum: 2013.07. 08.
Makád Község Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. § alapján pályázatot hírdet védőnői állás betöltésére.
Teljes anyag letöltése »