2015. november 26. Csütörtök - Virág napja. Holnap Virgil napja lesz.

Látogatók száma

hit counters

Csapó Lajos - Szülőfalum

Mint olyan sokszor az évek során,
Ha úgy éreztem, elnyel az ingovány,
A kor, az élet, - nyűgeivel nehéz gondoknak,
Nyakamba ülnek, rám csontosodnak,
Elbúvok gondolatom bokraiban ilyenkor,
S felködlik előttem, - a mezítlábas gyerekkor.
Mert a valóvilág szélén, a csodák peremén,
A szigetfarkon, majdnem e világnak a végén,
Hol a Duna céda combjai összezárnak,
Van egy kis falu, mit hívnak – Makád-nak.
Amely álmaim Mekkája, az igazság őre,
Hűtlen lettem hozzá, - voltam olyan dőre.

Mert rég elmúlt már, a gyereknyarak mesés világa,
Azóta nem köt más oda, csak a szívem dobbanása.
Hiszen immár, elmúlt három évtizednyi nyár,
Hogy apró, fürjfutású nagyanyám,
Szikár, szálfa nagyapám után vágyva,
Belehullt a feltámadás-nélküli éjszakába.
Azóta - csak egyetlenegyszer jártam ott.
Közben az idő haladt, a világ változott.
- Itt megállt az idő, - nem megmerevedett a múlt,
Kissé más lett, színét vesztette, megfakult.
- Ám ha felkötve saruit az emlékezésnek,
Nekivágok, hogy végre HAZA érjek,
Minden olyanná változik, mint egykor,
Mikor kezdtem kiordítani magamból,
A sosemvolt–igazságnak a hiányát,
S ráztam elkeseredetten kis öklöm buzogányát,
Honnan nekivágtam ez ordas és széles világnak
- Ahonnan jöttem, - s remélem, visszavárnak.

Mint egykoron, - fél évszázada, - apró kislábakon,
Becse felöl, az eperfák övezte köves úton,
Rengő rozs, és bólogató búzatáblák között,
A szem, a templom tornyának ütközött.
Sehol nem hallottam még ilyen szépen hangzót,
Mint itt, - az ebédre hívó zengő harangszót!
Mitől elhalt a kovácsműhely üllőcsattogása,
És vastag, áhítatos csend telepedett a tájra.
- Arrább, libahátaktól fehérpettyes tarlók,
- A Nagy uccán, petrószagú áruvarázsával a Nagybót,
- Focipályának tömött, zöld gyepén a libafoltok,
- A Büge vizébe csókolt fecskecsókok,
- És a Kendörös-kert széles, tágas végetlenje,
Hol marhacsapás vezetett a végtelenbe,
Mint egy nagyvárosi pályaudvaron,
A síneknek kusza erdeje, - itt patanyom.
Ami fölött nagyapám kürtdallamára,
Egy tárogató felelt, - nyugodt, jóestét kívánva.
- És a takaros, söpört porták rendje, szépe!
Mit ott tanultam, - mindig az volt a mérce.

- Sűrű smaragd pázsitjával a csodás Kerek-árok,
Hol teljesültek csodát váró apró gyerek álmok,
- Farkasháton a titkokat sugdosó fák, bokrok,
Az ördögszekér mely a suttyó széllel kereket oldott,
- Az álmos hajnali kucorgások, ménes kihajtását lesve,
- Este, a gomolygó porból kolompszó, a gulyát jelezve,
- A szőlőkben a gémeskút favödrének hűsítő vize,
- A hamvas, éretlen kökénybogyók fanyarkás íze,
- A falu felett bárányfelhőket legeltető kékség,
Melynek alján gyilkos héját kerengett az éhség…

És az emlékeknek forrásából még bőven bugyogna,
- A Bukrosokon a laza fonatú boglyák kontya,
- A Tókerti veteményesek, - a Király réti sás,
Csillogó csiganyommal bajuszpödrő kukoricás,
- Az ártér, hol a levél leng, lomb lobog,
Ezernyi, a ködös múltba hullt dolog,
- Fácánok röpte, foglyok gyors futása,
- Lábujjak között a langy por pipálása…

Ám az ég alján, ez az emlékekkel bőven megrakott,
Csendesen poroszkáló szekér, kerékbetörí a napot.

Aktualitások

Pályázati kiírás – önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Dátum: 2015. 10. 15.

Makád Község Önkormányzata a 38/2015. (VII. 06.) számú Képviselő-testületi határozata és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelet 9-10. §-ai alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 • 1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: Makád Község Önkormányzata, 2322 Makád, Kossuth Lajos utca 52.
 • 2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
 • 3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános
 • 4.) A pályázat tárgya:az ingatlan nyilvántartásban 207 helyrajzi szám alatt felvett lakóház és udvar 1757 m2 nagyságú telken, 90 m2 hasznos alapterületű kétlakásos lakóház, természetben Rákóczi utca 42. szám alatt található Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező ingatlan értékesítése.

Az ingatlan kikiáltási ára: 4.000.000.- Ft.

 • 5.) Az ajánlatok benyújtásának helye: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltsége (2322 Makád, Szabadság utca 27.)
 • 6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat személyesen vagy postai úton zárt borítékban, 2 példányban aláírva kell benyújtani. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva “eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon csak a következő szerepeljen: „Ajánlat a Makád, Rákóczi Ferenc utca 42. szám alatti lakóház megvételére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag!
 • 7.) A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága.
 • 8.) Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
  • -a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;
  • -az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére és megfizetésének határidejére, módjára,
  • -az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
  • -az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek: az ajánlattevő neve és lakóhelye, a vételár összegére (bruttó módon Ft-ban meghatározva) vonatkozó megajánlás.
 • 9.) Az ajánlatok benyújtásának, és nyilvános bontásának határideje: 2015. november 11. (szerda) 09.00 óra. Ezzel egyidőben kerül sor az ajánlatok bontására is a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségén (Szabadság utca 27.).
 • 10.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
 • 11.) A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Baski Gábor polgármesternél (telefonszám: 24/482-096/19 mellék).
 • 12.) Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.
 • 13.) Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat Makád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázó a pályázatokat elbíráló képviselő-testületi ülést követő 5 napon belül írásban értesül.
 • 14.) Egyéb információ: A lakóház kérésre Baski Gábor polgármesternél (telefonszám: 24/482-096/19 mellék) igénylés esetén bármikor megtekinthető.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítheti.

A pályázati kiírás a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségének hirdetőtábláján, a www.makad.hu honlapon illetve a Makádi Újságban kerül meghirdetésre.

Makád, 2015. október 21.

​Baski Gábor polgármester

Érden lesznek a fővárosi és Pest megyei földárverések

Dátum: 2015. 10. 15.

Budapesten és Pest megyében több, mint félezer helyrajzi számon nyilván tartott pályázható állami földterülethez juthatnak hozzá a helyben lakó gazdák – jelentette ki Tarnai Richárd mai érdi sajtótájékoztatóján. Pest megye kormánymegbízottja kiemelte, a „Földet a gazdáknak” program keretében kizárólag azok pályázhatnak az állami földekre, akik ténylegesen földművelésből, mezőgazdaságból élnek. A fővárosi és Pest megyei földárveréseket Érden, az Érdi Ipartestület épületében (2030. Alispán utca 8/A.) fogják bonyolítani, a magyar gazdáknak december végéig értékesítik a földrészleteket – mondta Tarnai Richárd.

Tarnai Richárd hangsúlyozta, a Nemzeti Földalap a megyei kormányhivatal részére már átadta a 3 hektárnál nagyobb területek adatait. Elmondta, a gyakorlatban ez Budapesten és Pest megyében több mint ötszáz helyrajzi számon nyilván tartott pályázható állami földterületet jelent. Licitálni az Érdi Ipartestület épületében – 2030 Alispán u. 8/a – lehet majd, az árveréseket a kormányhivatalok szakemberei segítik és a Nemzeti Földalap munkatársai koordinálják. Tarnai Richárd tájékoztatása szerint a döntően szántó művelési ágba tartozó állami földterületek árverése várhatóan novemberben kezdődik, és néhány hét alatt lebonyolódik.

A kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy a földárverésekről szóló kormányhatározat néhány nappal ezelőtt megjelent, az árverésen történő földeladás a Nemzeti Földalapról szóló törvényben benne van, erre korábban is volt mód. Kiemelte: a szabályrendszer lehetővé teszi, hogy átláthatóan, nyilvános keretek között történjen meg az állami földek értékesítése. A törvény értelmében egy gazda maximum 300 hektárt vásárolhat, a programban helyben lakó gazdák indulhatnak, a licitáláshoz 10 százalék letéti összeg kell. Az árverés a piaci ár plusz 10 százalékról indul – mondta.

Tarnai Richárd emlékeztetett arra, több biztosíték védi a magyar állam érdekeit a spekulációtól, példaként említette a kormánymegbízott, hogy az árverésen helyben élő magyar állampolgár földművesek vehetnek csak részt, cégek nem. Ha egy terület nem kel el, azt újra meghirdetik, lefelé nincsen licit, felfelé viszont nincsen határ. Mint ismeretes országosan a licit az 5,5 millió hektár magyarországi termőterület mintegy 7 százalékát, nagyjából 350-400 hektárt érint.

Pályázati felhívás

Dátum: 2015. 10. 05.

Makád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.

A típusú pályázati anyag letöltése (PDF) »
B típusú pályázati anyag letöltése (PDF) »

Pályázati felhívás

Dátum: 2015. 10. 02.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a dömsödi 202 hrsz-ú, természetben Dömsöd, Középső-Dunaparton található „Kék-Duna Vendéglő” megnevezésű ingatlan bérletére.

Pályázati anyag letöltése (PDF) »

Álláshirdetés

Dátum: 2015. 09. 22.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

Pályázati anyag letöltése (PDF) »

Igazgatási szünet

Dátum: 2015. 08. 12.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltsége

2015. augusztus 17-től 2015. augusztus 19-ig
igazgatási szünet miatt zárva tart.

Halaszthatatlan esetben (haláleset) a 20/479-9581-es telefonszámon bejelentés tehető.

Megértésüket köszönjük.

Makádi Falunap – 2015. augusztus 15.

Dátum: 2015. 07. 30.

2015. augusztus 14-15. Rendezvénytér

Augusztus 14. (péntek)

17.00-19.00 Ingyenes vércukor- és vérnyomásmérés
18.00 Kerékpártúra minden korosztály részére (Makád-Lórév)
19.00 Dance aerobic (torna Bognár Orsival)

Augusztus 15. (szombat)

10.00 Utcabajnokság
10.00 Gyermek horgászverseny (Büge tó)
10.00 Kézművesfoglalkozás
13.00 11-es rúgó bajnokság
13.00 Gyermekprogramok-Ügyességi versenyek-Rendőrségi feladatok
14.00 Főzőverseny indulása (előzetes jelentkezés a hivatalban)
19.00-01.00 „ZENEEXPRESS” 15. JUBILEUMI GÁLA-FÁSY ÁDÁMMAL
22.00 TÜZIJÁTÉK

Ugrálóvár-Arcfestés-Henna-Büfé-Kürtöskalács

Hasznos tanácsok a kánikula idejére a hőguta megelőzése és kezelése érdekében

Dátum: 2015. 07. 06.

Az utóbbi években sokkal többször figyelhető meg rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás hazánkban már májustól.

Néhány jó tanács a meleg okozta panaszok megelőzésére, illetve a hőhullám okozta kellemetlenségek idejére.

Hasznos tanácsok a hőguta megelőzése érdekében (PDF) »
Hasznos tanácsok kánikula idejére (PDF) »
Hőségriadó elrendelésével kapcsolatos feladatok (PDF) »
Légkondícionált helyiségek (PDF) »

Pályázat – Pénzügyi-költségvetési ügyintéző

Dátum: 2015. 07. 06.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
Pénzügyi-költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére.

Pályázati anyag letöltése (PDF) »

Pályázat – Pénzügyi-költségvetési ügyintéző

Dátum: 2015. 07. 06.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
Pénzügyi-költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére.

Pályázati anyag letöltése (PDF) »

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Dátum: 2015. 04. 08.

Teljes anyag letöltése (PDF) »

FELHÍVÁS óvodai beiratkozásra és beiratkozási kötelezettségre

Dátum: 2015. 03. 25.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Makádi Hóvirág Óvodában a 2015/2016 nevelési évre az óvodai beiratkozás az alábbiak szerint került meghatározásra

Teljes anyag letöltése (PDF) »

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Dátum: 2015. 03. 16.

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.

Teljes anyag letöltése (PDF) »

Pályázat "Óvodapedagógus" munkakör betöltésére

Dátum: 2015. 02. 04.

A Makádi Hóvirág Óvoda pályázatot hirdet "Óvodapedagógus" munkakör betöltésére

Teljes pályázati anyag letöltése (PDF) »

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2015. évi rendjéről

Dátum: 2015. 01. 08.

Társaságunk a 2015. évtől a közszolgáltatás keretében végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta egy-két alkalommal van lehetősége Önnek is, az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék ingatlan elé történő kihelyezésére.

Letöltés (PDF) »

Ráckevei Rendőrkapitányság épületének napelemes rendszerének telepítése

Dátum: 2014. 12. 10.

A KMOP-3.3.3-13-2013-0107 azonosítású pályázati projekt keretein belül, Ráckevei Rendőrkapitányság épületének napelemes rendszerének telepítése megtörtént.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 29 282 390 Ft összegű beruházásához uniós támogatásban részesült, amelynek köszönhetően 36,75 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre a Ráckevei Rendőrkapitányság épületének tetőszerkezetére.

A 2013. július 10-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága által meghirdetett „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázati kiírásra beérkezett „Napelemes rendszer telepítése a Ráckevei rendőrkapitányság épületén” című pályázat sikeresnek bizonyult; az intézmény 147 db napelemhez jut, amely a beruházásnak köszönhetően jelentős mennyiségű energiát takarít meg.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 29 282 390 Ft összegű támogatásra jogosult a pályázat értelmében. A támogatás intenzitása 100 %.

A projekt során közvetlen célunk a vételezett villamos energia nagymértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energiával. A megújuló energiafelhasználás növelésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

A projekt a tervezettek szerint 2014. október 16-ig megvalósult, amelynek során a telepített napelemes rendszer évente megközelítőleg 35 170 kWh villamosenergia-fogyasztást fedez, amely évente több mint 1,2 millió forint költségmegtakarítást jelent az intézmény számára.

A projekt elősegíti a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakítását, és példamutató magatartást állít a város polgárai számára.

Pályázat védőnői állás betöltésére

Dátum: 2013.07. 08.
Makád Község Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. § alapján pályázatot hírdet védőnői állás betöltésére.
Teljes anyag letöltése »