2014. 20. Szombat - Teofil napja. Holnap Tamás napja lesz.

Hírek

TÁJÉKOZTATÓ NYITVATARTÁSI IDŐRŐL

Dátum: 2014. 12. 17.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. december 22. és 2014. december 31. Makádi Kirendeltsége közötti nyitva tartásáról:

 • 2014. december 22. (hétfő): zárva
 • 2014. december 23. (kedd): zárva
 • 2014. december 24. (szerda): zárva
 • 2014. december 25. (csütörtök): zárva
 • 2014. december 26. (péntek): zárva
 • 2014. december 29. (hétfő): zárva
 • 2014. december 30. (kedd): 8-10-ig
 • 2014. december 31. (szerda): 8-10-ig

Ráckevei Rendőrkapitányság épületének napelemes rendszerének telepítése

Dátum: 2014. 12. 10.

A KMOP-3.3.3-13-2013-0107 azonosítású pályázati projekt keretein belül, Ráckevei Rendőrkapitányság épületének napelemes rendszerének telepítése megtörtént.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 29 282 390 Ft összegű beruházásához uniós támogatásban részesült, amelynek köszönhetően 36,75 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre a Ráckevei Rendőrkapitányság épületének tetőszerkezetére.

A 2013. július 10-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága által meghirdetett „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázati kiírásra beérkezett „Napelemes rendszer telepítése a Ráckevei rendőrkapitányság épületén” című pályázat sikeresnek bizonyult; az intézmény 147 db napelemhez jut, amely a beruházásnak köszönhetően jelentős mennyiségű energiát takarít meg.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 29 282 390 Ft összegű támogatásra jogosult a pályázat értelmében. A támogatás intenzitása 100 %.

A projekt során közvetlen célunk a vételezett villamos energia nagymértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energiával. A megújuló energiafelhasználás növelésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

A projekt a tervezettek szerint 2014. október 16-ig megvalósult, amelynek során a telepített napelemes rendszer évente megközelítőleg 35 170 kWh villamosenergia-fogyasztást fedez, amely évente több mint 1,2 millió forint költségmegtakarítást jelent az intézmény számára.

A projekt elősegíti a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakítását, és példamutató magatartást állít a város polgárai számára.

Közmeghallgatás

Dátum: 2014. 12. 05.

Makád Község Képviselő-testülete 2014. december 16-án (kedd) 18 órakor közmeghallgatást tart a Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend: A polgármester beszámolója a 2014. évi munkáról, 2015. évi tervekről

Baski Gábor, polgármester

Hasznos tanácsok téli időjárás esetén

Dátum: 2014. 12. 03.

Letöltés (PDF) »

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

Dátum: 2014. 12. 01.

Forgalomképes önkormányzati ingatlan értékesítése MAKÁD községben

A felhívás letöltése (PDF) »

TÁJÉKOZTATÓ

Dátum: 2014. 10. 12.

Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati választások előzetes eredményeiről MAKÁD községben

Teljes anyag letöltése (PDF) »

FELHÍVÁS

Dátum: 2014. 10. 02.

Makád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A pályázat célja:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

A Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

„A” típusú pályázat
felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

„B” típusú pályázat
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (2015/2016. tanévtől)

A pályázat beadásának módja:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérhető itt.

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A kitöltött pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségén (2322 Makád, Szabadság utca 27.) kell benyújtani.

Benyújtandó mellékletek: hallgatói jogviszony-igazolás („A” típusú pályázat), igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, lakcím igazolás, egyéb, rászorultságot igazoló irat.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. november 7.

Bővebb információ az EPER-Bursa rendszerben található, illetve az Önkormányzati Hivatalban kérhető.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

KÖZLEMÉNY

Dátum: 2014. 09. 04.

A Helyi Választási Iroda vezetőjének közleménye a Helyi Választási Bizottság tagjairól és elérhetőségéről, a Helyi Választási Iroda vezetőjéről, a Helyi Választási Iroda címéről, elérhetőségéről

A Helyi Választási Bizottság címe:

 • Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltsége
 • 2322 Makád, Szabadság utca 27.
 • E-mail: jegyzo.makad@upcmail.hu

Tagjai:

 • Ács Lajosné - elnök
 • Fábián Lajosné - elnökhelyettes
 • Dudás Ilona - tag
 • Fábián Ferencné - tag
 • Kiss Sándorné - tag
 • Balogh Sándorné - póttag
 • Varga Ida - póttag

A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:

A Helyi Választási Iroda címe:

 • Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal – Makádi Kirendeltsége
 • 2322 Makád, Szabadság utca 27.
 • Telefon: 06-24-482-096

MEGHÍVÓ - LAKOSSÁGI FÓRUM

Dátum: 2014. 08. 22.

"RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) - DUNA-ÁG VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK, VÍZMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA: SZENNYEZŐANYAGOK KIVEZETÉSE A PARTI SÁVBÓL" CÍMŰ BERUHÁZÁS

Teljes anyag letöltése (PDF) »

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK KÖZLEMÉNYE

Dátum: 2014. 08. 18.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint „(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.

Teljes anyag letöltése (PDF) »

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Dátum: 2014. 08. 15.

Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választását. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókról szeretném tájékoztatni a Tisztelt Választópolgárokat.

Részletek »

Makádi Sport és falunapok - 2014. augusztus 8-9.

Dátum: 2014. 08. 03.

Helyszín: sportpálya és rendezvénytér

Pályázat igazgatási előadó munkakör betöltésére

Dátum: 2014. 06. 20.

A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal a "közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hírdet Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási előadó munkakör betöltésére.

Részletek »

Felhívás óvodai beiratkozásra

Dátum: 2014.03. 26.

Ezúton tájékoztatjuk Ö̈nöket, hogy a Makádi Hóvirág Ó́vodában a 2004/2015 nevelési évre az óvodai beiratkozás az alábbiak szerint került meghatározásra: Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Részletek »

Tisztelt Lakosaink!

Dátum: 2014. 01. 10.

Értesítjük Önöket, hogy a dömsödi hulladéklerakó üzemeltetőjének váltása miatt a hulladéklerakó telep várhatóan 2014. január 27-ig zárva tart. Ebben az időszakban a hulladéknak a lerakón való elhelyezésére nincsen lehetőség. Az telep új üzemeltetőjének személyéről, és az új nyitvatartási rendről hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Dátum: 2013.11. 01.

a Makádi Hóvirág Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alakpján pályázatot hírdet óvodapedagógus munkakör beltöltésére.

Teljes pályázat letöltése »

Pályázat védőnői állás betöltésére

Dátum: 2013.07. 08.
Makád Község Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. § alapján pályázatot hírdet védőnői állás betöltésére.
Teljes anyag letöltése »